Zásady ochrany osobných údajov

I ÚVOD

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť informácií boli vždy prioritou v činnostiach spoločnosti MWT Solutions S.A. Chceme byť príkladom zodpovednej a uvedomelej organizácie a záleží nám na náležitom informovaní Vás o záležitostiach súvisiacich so spracovaním osobných údajov, najmä vo svetle nových ustanovení o ochrane osobných údajov, vrátane nariadenia (EÚ) 2016/679 z r. Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 27.04.2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES („GDPR”). Sme si vedomí toho, že informácie majú určitú hodnotu a mali by byť chránené vhodným spôsobom. S ohľadom na bezpečnosť Vašich údajov, v tomto dokumente uvádzame kľúčové informácie týkajúce sa právneho základu spracúvania osobných údajov, ich používania a získavania.

II MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá spracúva údaje spolu s MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani

MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá spravuje údaje spolu s MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani, ďalej len „Spoločnosť”.

Sme distribútorom s pridanou hodnotou riešení na správu IT infraštruktúry značky ManageEngine. Efekty našej spolupráce s týmto dodávateľom ocenili Zákazníci z mnohých odvetví: finančného, výrobného, farmaceutického, energetického, ústrednej a miestnej samosprávy. Podporujeme našich Partnerov pri navrhovaní riešení založených na produktoch, ktoré ponúkame. Poskytujeme školenia a implementačné služby. Poskytujeme obchodné, procesné a technologické poradenstvo.

III KEDY PLATIA TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia pre všetky prípady, v ktorých je prevádzkovateľom osobných údajov a spracúva osobné údaje. To platí zároveň pre osobné údaje získané priamo od dotknutej osoby, tak aj pre prípady, kedy sme osobné údaje získali z iných zdrojov MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá údaje spravuje spolu s MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani, vykonáva svoje informačné povinnosti v oboch uvedených situáciách podľa čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR v súlade s týmito ustanoveniami.

MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá údaje spravuje spolu s MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani, sú správcami marketingových procesov (vrátane správy účtov na stránkach sociálnych sietí), IT (vrátane IT systémov, v ktorých sa zhromažďujú osobné údaje vrátane údajov Dodávateľov), bezpečnostných incidentov a tiež koordinujú procesy náboru zamestnancov. Spoločnosť prevádzkuje aj webovú stránku www.mwtsolutions.eu, a v súvislosti s tým koordinuje spracúvanie osobných údajov zasielaných prostredníctvom formulárov na stránke (napr. v rámci kontaktného formulára).

IV ROZSAH, METÓDY A ÚČELY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Chceme, aby všetky informácie týkajúce sa spôsobov a právneho základu spracúvania osobných údajov, ako aj účelov, na ktoré ich spracúvame, boli zrozumiteľné. Odporúčame vám prečítať si nižšie uvedený zoznam operácií spracovania osobných údajov.

IV.1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, KTORÉ NAVŠTEVUJÚ WEBOVÉ STRÁNKY PREVÁDZKOVANÉ SPOLOČNOSŤOU MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, KTORÁ ÚDAJE SPRAVUJE SPOLU SO SPOLOČNOSŤOU MWT SOLUTIONS S.A. SO SÍDLOM V POZNANI ALEBO POUŽÍVANÍM SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ELEKTRONICKY

1. Všeobecné informácie

Každá fyzická osoba, ktorá používa nami poskytované služby elektronicky alebo navštevuje našu webovú stránku má kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré nám poskytuje. Informujeme Vás, že takto získané údaje o používateľoch sú obmedzené na minimum potrebné na poskytovanie služieb na očakávanej úrovni.

2. Cookies

V obmedzenom rozsahu môžeme zhromažďovať osobné údaje automaticky prostredníctvom súborov cookie, ktoré sa nachádzajú na našich webových stránkach. Cookies sú údaje, najmä textové súbory, uložené na zariadení Používateľa webovej stránky. Sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečný pár atribútov typu kľúč-hodnota.

Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:

a) prispôsobenie obsahu Webových stránok podľa preferencií Používateľa; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa Webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku;

b) vytváranie štatistík, čo umožňuje zlepšiť štruktúru a obsah.

Webová stránka sa používajú dva typy súborov cookie: „relačné” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relačné” cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). „Trvalé” súbory cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo do ich vymazania Používateľom.

Webová stránka používa nasledujúce typy cookies:

a) „nevyhnutné” súbory cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných na webovej stránke;

b) cookies používané na zaistenie bezpečnosti;

c) „výkonnostné” súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webových stránok;

d) „funkčné” cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie” Používateľom zvoleného nastavenia a personalizáciu Používateľského rozhrania.

V mnohých prípadoch softvér, ktorý sa používa na prezeranie webových stránok (internetový prehliadač), automaticky povolí ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia Webovej stránky môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich umiestnení na zariadenie Používateľa Webovej stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača). Radi by sme Vás informovali, že obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.

Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa webovej stránky môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s nami. Obsah od externých dodávateľov môže obsahovať cookies od iných subjektov, preto sa odporúča, aby sa Používateľ oboznámil s pravidlami používania týchto cookies na prevádzkovanie webových stránok týmito externými dodávateľmi.

3. Online prihlášky a formuláre

Návštevníci webovej stránky spoločnosti MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá údaje spravuje spolu s MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani, môžu kontaktovať spoločnosť vyplnením kontaktného formulára. Pri používaní formulárov je potrebné, aby ste nám poskytli svoje osobné údaje. Tieto údaje sú spracovávané iba v rámci a na účel, na ktorý boli poskytnuté a to len s Vaším výslovným súhlasom. Súhlas s použitím kontaktných formulárov sa vyjadruje prostredníctvom Vášho zámeru (tzv. implicítneho súhlasu), teda odoslaním formulára a poskytnutím osobných údajov.

4. Profilovanie

Spracúvanie osobných údajov vykonávané za účelom realizácie marketingových aktivít môže spočívať v:

-zobrazovaní marketingového obsahu nezávislého od Vašich preferencií (vrátane štandardnej reklamy);

– zobrazovaní marketingového obsahu zodpovedajúceho Vašim záujmom (behaviorálna reklama);

– zasielaní e-mailových upozornení o zaujímavých ponukách alebo obsahu, ktoré v niektorých prípadoch obsahujú obchodné informácie (newsletter služba);

– vo vykonávaní iných druhov činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielanie obchodných informácií elektronickými prostriedkami a telemarketingové činnosti).

 

Na vykonávanie marketingových činností Spoločnosť v niektorých prípadoch využíva profilovanie. Jedná sa o zobrazovanie personalizovaných inzerátov alebo automatické vyhodnocovanie, o aké služby by ste mohli mať záujem a zobrazovanie takto vybranej ponuky. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov Spoločnosť vyhodnocuje Vami zvolené správanie alebo vytvára prognózy Vášho správania do budúcnosti.

Týmto spôsobom profilovanie vykonávané Spoločnosťou nemá za následok rozhodnutia, ktoré majú pre Vás právne účinky alebo sa Vás dotýkajú podobne významným spôsobom.

5. Používanie pluginov pre sociálne siete

Na webovej stránke www.mwtsolutions.eu v súčasnosti používame takzvané Social Plugins („Plugins”): Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter i YouTube. Používame riešenie takzvaného dvojitého kliknutia. To znamená, že keď navštívite našu webovú stránku, štandardne sa poskytovateľom pluginov neprenášajú žiadne osobné údaje používateľa. Poskytovateľa pluginu spoznáte podľa jeho loga. Poskytujeme možnosť priamej komunikácie s poskytovateľom pluginu prostredníctvom tlačidla. Až po kliknutí používateľa na označené pole a jeho aktivácii dostane poskytovateľ pluginu informáciu o jeho prístupe na danú stránku s ponukou našej online služby. Po aktivácii pluginu sú vaše osobné údaje prenesené príslušnému poskytovateľovi pluginu a uložené na jeho serveroch (v prípade amerických poskytovateľov – v USA). Keďže poskytovateľ pluginov zhromažďuje tieto údaje najmä prostredníctvom súborov cookies, odporúčame Vám ich vymazať pomocou možností v nastaveniach zabezpečenia prehliadača pred kliknutím na sivý rámik.

Nemáme žiadny vplyv na zhromaždené údaje a procesy spracovania údajov, ako aj znalosť celého rozsahu ich zhromažďovania, účelu ich spracovania alebo doby ich uchovávania. Nemáme tiež žiadne informácie o vymazaní údajov zhromaždených poskytovateľmi pluginov.

Poskytovateľ pluginov ukladá zhromaždené údaje od/o používateľovi vo forme používateľského profilu a používa ich na reklamné účely, prieskum trhu a/alebo na dizajn svojej webovej stránky na základe preferencií používateľa. Takáto analýza sa vykonáva (aj pre neprihlásených používateľov) najmä za účelom zobrazovania reklamy prispôsobenej individuálnym preferenciám a informovania ostatných používateľov danej sociálnej siete o aktivite používateľa na našej webovej stránke. Používateľ má právo namietať proti vytváraniu týchto používateľských profilov. Na tento účel musí priamo kontaktovať poskytovateľa príslušného pluginu. Vďaka mechanizmu pluginov má používateľ možnosť integrovať sa so sociálnymi sieťami a ostatnými používateľmi, čo nám umožní vylepšiť našu ponuku a priblížiť ju k preferenciám používateľov. Právny základ používania pluginov je uvedený v § 6 ods. 1 veta 1 písm. (f) GDPR.

Údaje sa zdieľajú bez ohľadu na to, či má používateľ účet u poskytovateľa pluginov a či je tam prihlásený. Ak je používateľ prihlásený na svojom účte u poskytovateľa pluginu, údaje zhromažďované na našej stránke sa priamo priradia k účtu používateľa u poskytovateľa pluginu. Ak stlačíte aktivované tlačidlo a napr. zdieľate stránku, poskytovateľ pluginu uloží tieto informácie aj do Vášho používateľského účtu a zverejní ich Vašim priateľom. Odporúčame, aby ste sa po opustení sociálnej siete pravidelne odhlasovali, najmä pred aktiváciou tlačidla, pretože sa tak vyhnete priradeniu k profilu u poskytovateľa pluginov.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a spracúvania údajov poskytovateľom pluginu nájdete v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa pluginu. Tam nachádzajú aj informácie o používateľských právach a nastaveniach ochrany súkromia.

6. Fotografie

Fotografie a ikony zobrazované na webovej stránke sú majetkom spoločnosti MWT Solutions S.A. alebo pochádzajú z bánk fotografií a ikon, t.j. Vecteezy, alebo boli zakúpené od agentúry ako materiály pre webovú stránku.

IV.2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OSÔB, KTORÉ KONTAKTUJÚ MWT SOLUTIONS S.A. S CIEĽOM ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O PONUKE ALEBO ZDIEĽAŤ KOMENTÁRE TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB, AKO AJ KTO NÁS KONTAKTUJE PRE UZAVRETIE ZMLUVY

Od fyzických osôb, ktoré sa kontaktujú so spoločnosťou MWT SOLUTIONS S.A. s cieľom získať informácie o ponuke, vyjadriť svoj názor, pripomienky, ako aj tých, ktoré sa kontaktujú s úmyslom uzavrieť zmluvu, zbierame nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo.

Žiadame Vás, aby ste neposkytovali prostredníctvom webových stránok informácie obsahujúce osobitné kategórie osobných údajov uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia GDPR (informácie o rase alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženských alebo filozofických presvedčeniach, členstve v odboroch, informáciách o fyzickom alebo duševnom zdraví, genetických údajoch, biometrických údajoch, informáciách o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii a trestnej minulosti). Ak z akéhokoľvek dôvodu poskytnete takéto informácie, výslovne súhlasíte s naším zhromažďovaním a používaním takýchto informácií spôsobom uvedeným v tomto dokumente alebo ako je uvedené tam, kde sa informácie zverejňujú.

IV.3. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV A POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV

MWT SOLUTIONS S.A. spracúva osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Medzi nimi môžu byť aj kontaktné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov (ich zamestnancov). Tento typ osobných údajov je spracovávaný v IT systémoch používaných spoločnosťou MWT SOLUTIONS S.A., vrátane CRM systému. Medzi osobné údaje spracúvané na tieto účely patria okrem iného: meno a priezvisko, názov zamestnávateľa, funkcia kontaktnej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa alebo iné obchodné kontaktné údaje.

IV.4 SPRACOVANIE ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV OBCHODNÝCH PROFILOV MWT SOLUTIONS S.A.

Údaje Používateľov, ktorým sa páčil obchodný profil MWT SOLUTIONS S.A., dostupný na:

Facebook na adrese: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063819870735,

LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/company/2347247/,

Twitter na adrese: https://twitter.com/mwtsolutions a

YouTube na adrese: https://www.youtube.com/user/mwtsolutions

budú spracované za účelom spravovania a riadenia vyššie uvedeného obchodného profilu spoločnosti MWT SOLUTIONS S.A., komunikácie s Používateľmi vrátane odpovedania na otázky, interakcií, informovania o organizovaných udalostiach, zaujímavých informáciách, službách a produktoch, ktoré sú ponúkané Správcom, vytvárania komunity na Facebook. V súvislosti s tým MWT SOLUTIONS S.A., ako Správca uvedených obchodných profilov, môže generovať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch stránok pomocou funkcií poskytovaných Facebookom, LinkedInom, Twitterom alebo YouTube. Základom spracovania údajov je súhlas. Používateľ sa dobrovoľne rozhodne dať like/sledovať/pôsobiť na profile/stránke/skupine na danej sociálnej sieti. Pravidlá platné v obchodnom profile spoločnosti MWT SOLUTIONS S.A. na Facebooku/LinkedIn/Twitter/YouTube sú stanovené Správcom, avšak pravidlá správania sa na vybranom sociálnom médiu vyplývajú priamo z platných podmienok používania daného portálu. Kedykoľvek môžete prestane sledovať, a dokonca zablokovať profil správcu vytvorený na Facebooku/LinkedIn/Twitter/YouTube. Vzhľadom na špecifickú povahu platforiem, ktoré požíva Správca, iba použitie možnosti „blokovať používateľa” spôsobí, že sa Vám nezobrazí žiadny obsah vytvorený Správcom. V ostatnom rozsahu majú obsahy dostupné na danej sociálnej platforme bežný charakter. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Správca spracúva verejne dostupné osobné údaje, ako je meno, priezvisko alebo všeobecné údaje, ktoré sú umiestnené na profiloch Používateľov a sú verejne dostupné. Spracovanie ostatných osobných údajov vykonáva sociálna sieť Facebook/LinkedIn/Twitter/YouTube za podmienok obsiahnutých v jej zásadách. Za žiadnych okolností nebudú údaje ľudí, ktorým sa páčil obchodný profil MWT SOLUTIONS S.A na Facebooku/LinkedIn/Twitter/YouTube použité na iný účel než na ten, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje môžu byť v rámci prevádzky týchto sociálnych sietí prenášané mimo Poľska, Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Ďalšie informácie v súvislosti s elektronickou korešpondenciou.

Ak nám chcete napísať e-mailovú správu, prosím, vezmite na vedomie, že nezašifrované e-mailové správy, ktoré sú odosielané cez internet, nie sú dostatočne chránené pred neoprávneným prístupom tretích strán.

IV.5 SPRACOVANIE ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE

Údaje o uchádzačoch o zamestnanie sa zhromažďujú na účely priebežného náboru a vykonávania činností pred uzatvorením zmluvy. Spoločnosť môže spracúvať údaje aj vtedy, ak uchádzač o zamestnanie súhlasil s ich spracúvaním, medziiným: pre budúce náborové účely.

Údaje uchádzačov o zamestnanie budeme spracovávať počas výberového konania a maximálne tri roky po jeho ukončení, t.j. po dobu, kedy bude možné uplatniť prípadné nároky.

Ak je spracovanie založené na súhlase s účasťou na budúcich výberových konaniach, osobné údaje budú spracované do odvolania súhlasu.

V PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

Spracovanie údajov osôb, ktoré navštevujú webové stránky prevádzkované spoločnosťou MWT SOLUTIONS S.A., využívajúcich služby poskytované elektronicky alebo vyjadrujúcich sa na obchodnom profile MWT SOLUTIONS S.A. v sociálnych sieťach, sa zakladá na rôznych právnych základoch spracúvania v závislosti od kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, a účelu spracúvania. Osobné údaje osôb, ktoré navštevujú naše webové stránky spracúvame na základe oprávneného záujmu správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) alebo na základe súhlasu, ak sme dotknutú osobu o takýto súhlas požiadali ( článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Údaje osôb, ktoré vyplnia online/kontaktný formulár, spracúvame, pretože je to nevyhnutné na účely plnenia zmluvy alebo vykonania krokov na uzavretie tejto zmluvy na žiadosť osoby, ktorá ich údaje poskytla (článok 6 ods. 1 písm. b GDPR), na základe súhlasu ( čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), alebo na základe oprávneného záujmu správcu odpovedať na položenú otázku (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ). Údaje osôb, ktoré navštevujú našu fanpage sú spracovávané v súlade s pravidlami používania Facebooku, na základe súhlasu Používateľa (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR).

Spracúvanie osobných údajov osôb, ktoré kontaktujú MWT SOLUTIONS S.A. Za účelom získania informácií o ponuke alebo zdieľania komentárov týkajúcich sa služieb, ako aj kontaktovania ľudí za účelom uzavretia zmluvy, je na základe súhlasu vyjadreného užívateľom smerujúcim vyššie uvedenú požiadavku na MWT SOLUTIONS S.A. (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) alebo za účelom plnenia zmluvy (splnenie požiadavky) podanej danou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR). Poskytnuté údaje môžeme spracovávať aj na základe oprávneného účelu správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú potenciálnymi zákazníkmi, je založené na:

oprávnenom záujme spoločnosti MWT SOLUTIONS S.A. ako správca údajov (najmä v oblasti tvorby databáz, priameho marketingu vlastných produktov); (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR);

súhlase (vrátane najmä súhlasu s e-mailovým marketingom alebo telemarketingom); (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR).

VI DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

MWT SOLUTIONS S.A. spracúva osobné údaje a uchováva ich po dobu v závislosti od právneho základu, ktorý je právnym dôvod spracúvania osobných údajov. Informujeme, že MWT SOLUTIONS S.A. spracúva osobné údaje na základe:

súhlasu, doba spracúvania trvá dovtedy, kým dotknutá osoba tento súhlas neodvolá alebo kým sa neskončí účel spracúvania;

oprávneného záujmu správcu údajov, doba spracúvania trvá do uplynutia vyššie uvedenej doby.úroku (napr. premlčacia doba pri občianskoprávnych nárokoch) alebo kým dotknutá osoba nezačne namietať proti ďalšiemu spracúvaniu – v situáciách, keď je takáto námietka v súlade so zákonom povolená;

platných zákonných ustanovení, doby spracovania údajov na tento účel sú uvedené v týchto ustanoveniach.

Ak neexistujú osobitné zákonné alebo zmluvné požiadavky, základná doba uchovávania údajov v prípade záznamov a iných listinných dôkazov vyhotovených počas plnenia zmluvy je maximálne 6 rokov.

VII PRIJÍMATELIA ÚDAJOV

Osobné údaje odovzdávame iným subjektom na základe zákonných požiadaviek alebo v súvislosti s dosiahnutím účelu, na ktorý nám boli poskytnuté. Zároveň vyhlasujeme, že využívame len služby overených subjektov, známych na lokálnom trhu, a ktoré zaručujú bezpečnosť dát. Zmluvy, v rámci ktorých nám prenajímate spracovanie osobných údajov, obsahujú ustanovenia o potrebných opatreniach na ochranu, ktoré zabezpečujú dôvernosť, integritu a dostupnosť prenášaných údajov.

Osobné údaje môžeme odovzdať spoločnostiam alebo iným dôveryhodným obchodným partnerom, ktorí poskytujú služby v mene spoločnosti a subjektom, s ktorými spolupracujeme. Okrem toho môžu byť údaje prenášané poskytovateľom služieb, ako sú vymáhanie pohľadávok, daňové, právne a účtovné služby. Osobné údaje sa týmto subjektom a iným tretím stranám prenášajú iba v prípade, ak je to nevyhnutné na vykonanie služieb, ktoré dotknuté osoby požiadali alebo oprávnili na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti alebo ak je tak Spoločnosť povinná urobiť podľa platných zákonov, súdnych predpisov alebo nariadení iných orgánov, alebo ak je zverejnenie osobných údajov inak nevyhnutné na podporu právnych alebo trestných zistení alebo súdneho procesu.

Okrem toho bude prístup k osobným údajom udelený oprávneným zamestnancom spoločnosti.

VIII PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Medzi práva fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov patrí:

a) Právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov;

b) Právo na opravu údajov;

c) Právo na obmedzenie spracúvania údajov;

d) Právo požadovať vymazanie údajov;

e) Právo na prenosnosť údajov inému správcovi údajov.

Na vyššie uvedené práva sa môžete odvolávať kontaktovaním nás na e-mailovej adrese gdpr@mwtsolutions.eu.

Fyzické osoby majú určité práva týkajúce sa ich osobných údajov a MWT SOLUTIONS S.A. ako ich správca zodpovedá za realizáciu týchto práv, v súlade s platnou legislatívou.

Taktiež by sme Vás chceli informovať, že každá fyzická osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov. V prípade osobných údajov založených na oprávnenom účele má fyzická osoba právo namietať z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou. V prípade uplatnenia tohto práva Spoločnosť prestane údaje na tento účel spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami fyzickej osoby, jej práv a slobôd, alebo dôvody na určenie, výkon alebo obhajovanie nárokov.

Právo na námietku je možné podať na e-mailovú adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.

IX KONTAKTNÉ MIESTO

Správca ustanovil Inšpektora ochrany osobných údajov, ktorého je možné kontaktovať e-mailom na adrese: gdpr@mwtsolutions.eu alebo listovne na adresu sídla Správcu.

X ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zaväzujeme sa pravidelne kontrolovať tieto Zásady ochrany osobných údajov a meniť ich, ak sa to ukáže ako nevyhnutné alebo žiaduce vzhľadom na: nové právne ustanovenia, nové usmernenia orgánov zodpovedných za dohľad nad procesmi ochrany osobných údajov, osvedčené postupy používané v oblasti ochrany osobných údajov.