Pravidlá cookies

 1. Webová stránka automaticky nezhromažďuje žiadne informácie okrem informácií v súboroch cookie.
 2. Cookies sú údaje, najmä textové súbory, uložené na zariadení Používateľa webovej stránky. Sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečný pár atribútov typu kľúč-hodnota.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje cookies na koncové zariadenie Používateľa webovej stránky a získava k nim prístup, je MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá spravuje údaje spolu so spoločnosťou MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani.
 4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
 • prispôsobenie obsahu stránok Webových stránok preferenciám Používateľa; tieto súbory umožňujú najmä rozpoznať zariadenie Používateľa webovej stránky a správne zobraziť webovú stránku;
 • vytváranie štatistík, ktoré vám umožňujú zlepšiť štruktúru a obsah;
 1. Webová stránka sa používajú dva typy súborov cookie: „relačné” (session cookies) a „trvalé” (persistent cookies). „Relačné” cookies sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (internetového prehliadača). „Trvalé” súbory cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch cookies alebo do ich vymazania Používateľom.
 2. Webová stránka používa nasledujúce typy cookies:
 • „nevyhnutné” súbory cookies, ktoré umožňujú využívanie služieb dostupných na webovej stránke;
 • cookies používané na zaistenie bezpečnosti
 • „výkonnostné” súbory cookie, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o tom, ako sa webové stránky používajú;
 • d) „funkčné” cookies, ktoré umožňujú „zapamätanie” Používateľom zvoleného nastavenia a personalizáciu Používateľského rozhrania.
 1. V mnohých prípadoch softvér, ktorý sa používa na prezeranie webových stránok (internetový prehliadač), automaticky povolí ukladanie súborov cookies na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia Webovej stránky môžu kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia je možné zmeniť najmä tak, aby sa zablokovala automatická manipulácia s cookies v nastaveniach webového prehliadača alebo aby boli informované o každom ich umiestnení na zariadenie Používateľa Webovej stránky. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (internetového prehliadača).
 2. Radi by sme Vás informovali, že obmedzenia používania súborov cookies môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.
 3. Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa webovej stránky môžu využívať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s nami.